KARIŞIK KELİMELERİ SIRAYA KOYMA

    Karışık cümleleri sıraya koyma egzersizleri İngilizce'nin cümle yapısını anlamanıza yardımcı olacaktır. İngilizce cümle yapısının modüler olduğunu kavradığınızda ise daha uzun ve daha akıcı cümleler kurabilirsiniz. Bu amaca ulaşmak için burada verilen alıştırmalar oldukça yararlı olacaktır. Hepinize iyi şanslar dilerim.

1. TO BE STATEMENTS

    A. to be (am, is, are) olumlu cümleler

    B. to be (am, is, are) olumsuz cümleler

    C. to be (am, is, are) soru cümleleri (yes-no)

    D. to be (am, is, are) soru cümleleri (wh- questions)

2. SENTENCES WITH "CAN"

    A. Can olumlu cümleler

    B. Can olumsuz cümleler

    C. Can soru cümleleri (yes-no questions)

    D. Can soru cümleleri (wh- questions)

3. HAVE GOT / HAS GOT

    A. have got / has got olumlu cümleler

    B. have got / has got olumsuz cümleler

    C. have got / has got soru cümleleri (yes-no questions)

    D. have got / has got soru cümleleri (wh- questions)

4. SIMPLE PRESENT TENSE

    A. olumlu cümleler

    B. olumsuz cümleler

    C. soru cümleleri (yes-no questions)

    D. soru cümleleri (wh- questions)

5. MODALS (MUST)

    A. olumlu cümleler

    B. olumsuz cümleler

    C. soru cümleleri (yes-no questions)

    D. soru cümleleri (wh- questions)

6. MODALS (SHOULD)

    A. olumlu cümleler

    B. olumsuz cümleler

    C. soru cümleleri (yes-no questions)

    D. soru cümleleri (wh- questions)

7. PRESENT CONTIUNOUS TENSE

    A. olumlu cümleler

    B. olumsuz cümleler

    C. soru cümleleri (yes-no questions)

    D. soru cümleleri (wh- questions)

8. MODALS (MAY)

    A. olumlu cümleler

    B. olumsuz cümleler

    C. soru cümleleri (yes-no questions)

    D. soru cümleleri (wh- questions)

9. SIMPLE PAST TENSE

    A. olumlu cümleler

    B. olumsuz cümleler

    C. soru cümleleri (yes-no questions)

    D. soru cümleleri (wh- questions)

10. MODALS (MIGHT)

    A. olumlu cümleler

    B. olumsuz cümleler

    C. soru cümleleri (yes-no questions)

    D. soru cümleleri (wh- questions)

11. GOING TO FUTURE

    A. olumlu cümleler

    B. olumsuz cümleler

    C. soru cümleleri (yes-no questions)

    D. soru cümleleri (wh- questions)

12. MODALS (HAVE TO)

    A. olumlu cümleler

    B. olumsuz cümleler

    C. soru cümleleri (yes-no questions)

    D. soru cümleleri (wh- questions)

13. SIMPLE FUTURE TENSE (WILL)

    A. olumlu cümleler

    B. olumsuz cümleler

    C. soru cümleleri (yes-no questions)

    D. soru cümleleri (wh- questions)

14. MODALS (NEED TO)

    A. olumlu cümleler

    B. olumsuz cümleler

    C. soru cümleleri (yes-no questions)

    D. soru cümleleri (wh- questions)

15. FUTURE CONTIUNOUS

    A. olumlu cümleler

    B. olumsuz cümleler

    C. soru cümleleri (yes-no questions)

    D. soru cümleleri (wh- questions)

16. PRESENT PERFECT TENSE

    A. olumlu cümleler

    B. olumsuz cümleler

    C. soru cümleleri (yes-no questions)

   D. soru cümleleri (wh- questions)

17. PAST MODALS

    A. olumlu cümleler

    B. olumsuz cümleler

    C. soru cümleleri (yes-no questions)

    D. soru cümleleri (wh- questions)

18. PAST PERFECT TENSE

    A. olumlu cümleler

    B. olumsuz cümleler

    C. soru cümleleri (yes-no questions)

    D. soru cümleleri (wh- questions)

19. I WISH TYPES 1-2

20. IF CLAUSES TYPE 1

21. IF CLAUSES TYPE 2

22. IF CLAUSES TYPE 3

23. IF CLAUSES TYPE 4

24. IF CLAUSES MIXED TYPE

25. WOULD RATHER

26. PASSIVES

    A. olumlu cümleler

    B. olumsuz cümleler

    C. soru cümleleri (yes-no questions)

    D. soru cümleleri (wh- questions)

27. REPORTED SPEECH

28. APOLIGIZING

29. ASKING FOR PERMISSIONS

30. ASKING FOR DIRECTIONS

31. AT THE SEASIDE

32. AT THE PHARMACY